Aktuelt

Ingen nyheter eller hendelse akkurat nå

 

 


Kontakttelefon på dagtid: 916 91210.

Vil du melde om en akutt hendelse utenom arbeidstid?

VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig vei, og akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.