Satsningsområder

Lese- og skriveopplæring, IKT, elevmedvirkning og fleksibel organisering og tilrettelegging.