Generelle krav til kart
Kart, tegninger og skisser som skal brukes i beskrivelse av VA-tiltak eller andre tiltak nærmere VA-installasjoner enn åtte meter, har tre hovedkrav:

 • Kartene skal inneholde eksisterende og nye VA-installasjoner.
 • Være tydelige
 • Målestokken skal være slik at nødvendige detaljer synes og samtidig gi en viss oversikt. Flere kart kan benyttes for å oppnå dette.

 

Krav til kart som vedlegges søknader
For å forenkle og redusere saksbehandlingstida - bør dette kartet inneholde all kjent informasjon i forhold til vann- og avløpsinstallasjoner.

 • Vann og avløp:
  Tegn inn trase med plassering av stoppekran, kummer mm. Sett gjerne på  avstand mellom planlagt VA-installasjon og eksisterende faste installasjoner (VA, hus osv).
 • Kabeltraseer:
  Disse skal ikke ligge nærmere vann og avløpsledninger enn 2 meter. Kryssinger skal være 90º. Marker traseen med en tynn, men tydelig strek og ikke en feit tusj som i terrenget tilsvarer 5 meter.
 • Faste installasjoner:
  Graving og bygging nærmere VA-installasjoner enn 4 meter tillates i utgangspunktet ikke. Vann og avløp skal vurdere alle tiltak nærmere enn 8 meter.Utskrift av kart
Fremgangsmåte for utskrift av kart med VA-installasjoner:

 1. Start nettleser Internett Explorer
 2. Gå til http://www.tromso.kommune.no/
 3. Under valget «Selvbetjening» velger man «Kartportalen»
 4. Velg boksen «Se på kart*»
 5. GISLINE WebInnsyn starter nå (hvis programmet «Silverlight» ikke er installert på pc får man beskjed om å gjøre det nå)
 6. Søk opp eller zoom inn til aktuell adresse
 7. Zoom inn til «25m» først (se grått felt nederst i høyre hjørne)
 8. Oppe i høyre hjørne klikker man på "Meny" og "Kartutvalg, nederst i menyen som åpner seg velger man "Ledning VA". 

  Informasjon: zoomer man lenger ut enn 25m så vises ikke VA-ledninger, det er satt målestokk terskel for visningen.
Har du behov for mer informasjon om eksisterende ledningsnett, kan du henvende deg til Vann og avløp. Send forespørselen til: va.kundeservice@tromso.kommune.no

 


Ansvarsfraskrivelse om vann og avløpsinstallasjoner på kart
Inntegninger av kommunale og private vann- og avløpsledninger med tilhørende installasjoner i kommunens kartverk, er kun veiledende. Tromsø kommune, Vann og avløp tar ikke ansvar for skader som følge av ukorrekte eller manglende inntegninger av vann- og avløpsledninger, det være seg egne eller private.