Bydelsrådene er frittstående og partipolitisk uavhengige råd, ment å være bydelenes samlende kontaktpunkt mot politisk ledelse og kommuneadministrasjonen. Bydelsrådene fungerer også som høringspart i plansaker.

Administrativ kontaktperson
Øyvind Rasmussen
Telefon: 907 78 667

Om bydelsrådet

Det første bydelsrådet ble opprettet på Kvaløysletta i 1991. I løpet av 2012 er det opprettet to nye bydelsråd, og med disse er det nå til sammen 10 bydelsråd i Tromsø kommune, og hele byområdet i Tromsø er nå omfattet av bydelsråd.

Bydelsrådene har stor frihet i graden av organisering, aktivitetsnivå og retning, og det er stor forskjell i arbeidsmåte og fokusområder mellom de ulike byrådene. Det er et årlig fellesmøte mellom bydelsrådene og kommunen, og kommunen bidrar med driftstilskudd til bydelsrådene.

Kontaktopplysninger for bydelsrådene

Folketall i bydelsrådene

Tabellen under viser folketallet i bydelsrådene pr 01.01.2015
 
Bydelsråd Folketall
Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd 1549
Kvaløysletta bydelsråd 7283
Tromsdalen bydelsråd 9075
Kroken og omegn bydelsråd 7920
Hamna/Solneset bydelsråd 4091
Langnes bydelsråd 6781
Borgtun bydelsråd 3554
Nordøya bydelsråd 4426
Sør-Tromsøya bydelsråd 8231
Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd 10934