Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Våtrom

Du trenger ikke å søke om å installere, endre eller reparere våtrom i eksisterende bygg. Unntaket gjelder også våtrom i nytt tilbygg som er under 50 m2. Våtromsarbeid som medfører brudd på brannskillet, vil fortsatt være søknadspliktig.

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom

  • Brannskillet brytes
  • Arbeidet medfører endringer i bærende vegg eller konstruksjon
  • Bygging av våtrom i nybygg
  • Opprettelse av nye boenheter

Du kan søke på egenhånd dersom

  • Du har nødvendige kvalifikasjoner etter plan- og bygningsloven (se byggesaksforskriftens § 6-8)
  • Ansvar som selvbygger kan kun gis på egen bolig
  • Rekkehus, blokkbebyggelse eller liknende krever absvarlig foretak

Du trenger ikke å søke dersom

  • Arbeidet gjelder installering, endring eller reparasjon av våtrom og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle
  • Arbeidet gjelde bad/ våtrom i nytt tilbygg under 50 m2.

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: