Arbeidsmiljøtjenesten (AMT) er Tromsø kommunes interne bedriftshelsetjeneste og er et tilbud til alle ansatte i Tromsø kommune. AMT skal yte bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere for å bidra til å skape sunne og trygge arbeidsplasser i Tromsø kommune.

Vi har kompetanse innen fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Våre ansatte i Arbeidsmiljøtjenesten tilbyr en rekke ulike tjenester. Du finner nærmere informasjon om våre tjenester fordelt på den enkelte ansatte under Kontakt oss.

Kontakt oss

Adresse: Vi har flyttet og holder nå til i Skippergata 35-39 (Bygget nord for Seminaret)
Postadresse: Tromsø kommune, Arbeidsmiljøtjenesten, Skippergata 35-39, 9008 Tromsø
E-post: Arbeidsmiljøtjenesten (felles epost)

Benytt hovedinngang. Ring rådgiveren du har avtale med så kommer vi og henter deg. 


Enhetsleder Siv Jenssen
Telefon: 958 80 811

​Bedriftslege Anje Christina Höper
​Fagområde: Arbeidsmedisin/ arbeidshelse
​Telefon: 46937063

Rådgiver/ jordmor Lillian Øyen
Fagområde: Arbeidsmedisin/ oppfølig av gravide
Telefon: 959 39 055

Rådgiver/ yrkeshygieniker Marte Renate Thomassen 
Fagområde: Yrkeshygiene
Telefon: 481 27 549

Rådgiver/ Ergoterapeut Cathrine Normann Johansen
Fagområde: Ergonomi
Telefon: 905 39 501

Rådgiver psykososialt arbeidsmiljø Beate Mørk Andersen
Fagområde: Psykososialt arbeidsmiljø
Telefon: 480 30 887

Rådgiver/ yrkeshygieniker Marte Stokvik Ovesen (i permisjon)
Fagområde: Yrkeshygiene

​Bedriftslege Maya Eikeland Gadgil (i permisjon)
​Fagområde: Arbeidsmedisin/ arbeidshelse

 

Våre fagområder

Leder  Personal og økonomiansvar, ansvarlig for utvikling av faglig tilbud samt intern samordning og koordinering. 
Bedriftslege          Målrettet helseundersøkelser, arbeidsmedisinsk utredning / poliklinikk, helseattester, rådgivning ved inngåelse av samarbeidsplaner, bistand ved vernerunder, tilsyn og risikovurderinger, foredragsholder ved kurs med mer.
Jordmor  Gravide på jobb, rådgivning ved problemstillinger knyttet til AKAN, smittevern, vaksinasjoner, stikkskader, helsekontroller/-undersøkelser i samarbeid med lege, dialogmøter, foredragsholder ved kurs med mer.
Yrkeshygieniker  Bistand til identifisering og kartlegging samt rådgivning innen: inneklima, støy, vibrasjoner, belysning, kjemikalier, støv, samt biologiske faktorer.  Rådgivning innen systematisk HMS-arbeid og risikovurdering. Systemadministartor for det elektroniske stoffkartoteket Eco-Archive. Bistand ved tilsyn og vernerunder samt kursholder ved HMS-opplæring med mer.
Rådgiver organisatorisk/ psykososiale forhold Rådgiving og veiledning innen organisatoriske og psykososiale problemstillinger i virksomheten. Mekling i arbeidskonflikter. Bidrag på fagdager og personalsamlinger innen dette fagfeltet. Kurs i konflikthåndtering. Bistand ved dialogmøter, sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid.
Rådgiver ergonomi Rådgivning/veiledning innen ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen, arbeidsplassvurdering, forflytningsteknikk og organisatorisk arbeidsmiljø. Bistand ved dialogmøter, sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid. Foredragsholder ved kurs, kontaktperson for IBedrift med mer, IA-arbeid.