Her har vi samlet noe viktig informasjon om kommunen vår. Utfyllende kommentarer og analyser om kommunens tjenester finner du i vår årsmelding. Også hos Statistisk sentralbyrå (SSB) finner du en rekke opplysninger om Tromsø kommune. For informasjon om miljøstatus i Troms fylke, se miljøstatus.no

Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet

Boligbygging og boligpriser

Boliger, adresser og nye eiendommer

Igangsatte bygg per år:

Oppdaterte grafer per 1. kvartal 2019: