Alfabetisering

Alfabetisering for voksne innvandrere Passer for de som lite eller ingen utdanning fra hjemlandet.

Grammatikk

Nettstedet er gratis, men for å få full nytte av det trenger du boka med samme navn. Den kan du kjøpe i en bokhandel eller bestille direkte fra Fagbokforlaget. Boka inneholder oversikter og systemer, har forklaringer og eksempler og viser hvordan man kan bruke det norske språket.

Praktisk norsk
Er knytta til læreverket «Praktisk norsk 1 og 2» av Kirsti MacDonald. Vi har ingen eksemplarer siden dette er grammatikkbøker med utfyllingsoppgaver. Passer best for de som har mindre utdanning fra hjemlandet. Nr 1 er enklere enn 2. Bok 2 kan også anbefales til de som har mer utdanning

Norsk grammatikk - norsk som andre språk
Er knytta til læreverket «Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk» av Kirsti MacDonald. Vi har 3 eks av 2009-utgava (grønn), 5 av 2002-utgava (blå).

Passer best for de med utdanning fra hjemlandet og er vant til å studere grammatikk.

Læreverk

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Begynnerbok og påbyggingsbok, langsom progresjon. Passer best for de med lite utdanning. Nivået under «På vei».

På vei - norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Begynnerbok, medium progresjon. Passer best for de med en del utdanning. 7 eksemplarer + diverse ordlister.

Stein på stein - norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivå B1
Oppfølgingsboka til «På vei»

Velkommen til her på berget!
Oppfølgingsboka til «Stein på stein». Må kunne mye norsk, brukes i forbindelse med universitetsnivå / Trinn 3 / Bergenstest

Norsk på 1-2-3
Begynnerbok, rask progresjon, passer best for de med mye utdanning. Hjelpespråk på engelsk.

Interaktiv nettnorsk (videregående nivå)

Begynnernivå

Ny i Norge (begynnernivå)

Mer norsk (videregående nivå)
Mer norsk er et nytt læreverk med et friskt uttrykk, rettet mot voksne innvandrere som ønsker å øke sin kompetanse innenfor norsk språk og samfunn.

Learn Now
Engelsk som støttespråk. / LearnNoW is an online beginner's Norwegian course, free of charge.

Duolingo
Engelsk som støttespråk. / Learn a language for free. Forever.

Memrise: Norwegian Courses
Engelsk som støttespråk.
 

Ordbøker

LEXIN-ordbøker på nett
Ordbøker på mange språk. LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen. I tillegg til hverdagslige ord finner du ord og uttrykk som er nyttige å kunne når man bor i Norge. Ordbøkene passer også for andre som ønsker å lære norsk — bokmål eller nynorsk.

Ordbok.com
Her kan du oversette mellom norsk og de fleste språk, helt gratis.

Din ordbok
Nettstedet tilbyr oversettelser mellom norsk bokmål og norsk nynorsk og mange forskjellige språk, alt fra dagligdagse og lokale uttrykk til mer teknisk og feltspesifikk vokabular.

TheFreeDictionary
TheFreeDictionary.com lar deg nå opprette din egen personlige hjemmeside ved å legge til og fjerne, flytte og slippe, og "bruke eller fjerne" eksisterende innholdsvinduer. I tillegg kan du legge til dine egne bokmerker, værinformasjon, horoskop, og RSS-feeds fra hvor som helst på Internett.

Andre tema

Jobb i sikte
Jobb i sikte er Cappelen Damms læreverk for arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere.

Samfunnskunnskap.no
På disse sidene finner du pensum til faget 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet.

Norges historie, en innføring
Nettstedet er lagt opp etter kapitlene i boka. Hvert kapittel har forskjellige interaktive oppgaver, repetisjonsspørsmål med fasit og lenker til fordypningsstoff.

Tema morsmål
Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring.