skranke plan 0-670px.jpg

 

Du må ha lånekort for å låne materiale på biblioteket. Kortet må enten være utstedt ved vårt bibliotek, eller være et nasjonalt lånekort som er utstedt ved et annet bibliotek. Alle som er bosatt i Norge fast eller for kortere tid kan få lånekort. Nytt kort utstedes ved henvendelse. Ha med legitimasjon. Lånekort er gratis. Ved tap av kort utstedes nytt kort mot et fastsatt gebyr.

Lån kan forlenges, og dette kan låneren gjøre selv ved å logge inn under Mine lån på bibliotekets nettside, eller ta kontakt med biblioteket. Den forlengede lånetiden strekker seg tre ganger ekstra utover opprinnelig gitt lånetid. Et lån på 30 dager kan for eksempel forlenges slik at maks lånetid da vil kunne være på 120 dager.
Flere muligheter for å fornye (forlenge) dine lån: 

 • Mobil / nettbrett: Appen "Bibliofil" 
 • SMS: bib forny [lånenummer], til 2242
 • På en av våre utlånsautomater 


Du er selv ansvarlig for materialet du låner fra biblioteket. Ved forfall på lån blir du sendt melding som minner deg om å levere inn det du har lånt. Påfølgende påminnelser resulterer i gebyr før det eventuelt går til regning. Låneretten inndras til lånet er tilbakelevert eller tapt lånemateriale er betalt og registrert betalt i vårt system.

 

Låneregler og lånekort

For å bli låner hos oss må du ha et lånekort. Du kan få utstedt et lånekort på en av våre avdelinger, men du kan også bruke et kort fra et annet bibliotek dersom det er et nasjonalt lånekort. Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss.

Skaff deg lånekort

Utlån
Man kan låne så mange bøker man ønsker. Lånetiden er 30 dager. For spesielle samlinger har biblioteket egne regler. Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen. Gebyret kan betales på biblioteket, eller via nettbank ved innlogging på bibliotekets nettside, der låneren får opp gebyret og kan betale derfra.

Ansvar ved tap eller skade
Låneren er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet. Tap og skade må erstattes etter vedtatte satser. For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig.

Reservering/innlån
Det er anledning å få reservert materiale som er utlånt, men biblioteket kan gjøre unntak fra denne regelen. Dersom biblioteket ikke har det materiale brukeren trenger, skal biblioteket forsøke å skaffe det fra et annet bibliotek. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.

Låner-informasjon
Låneren plikter å opplyse biblioteket ved endring av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Brudd på regler
Brudd på reglementets bestemmelser kan medføre tap av lånerett.

Gebyrer

Hvor mye må man betale i gebyrer og eventuelle regninger? Alt dette står beskrevet i Priser på kommunale tjenester på kommunens nettsted. Nå har du flere alternativ når bibliotekgebyr skal betales. Logg inn på Mine lån, hvor du kan betale med Visa, Mastercard, Mobilepay, Vipps og Bank Axess. 

Barnas lånekort

Hvordan holde oversikt over ditt barns lån?
Når barnet ditt får lånekort blir det sendt en pinkode til eposten eller telefonen som er registrert på lånekortet. Dersom du ikke har fått pinkode eller mistet den, kan du når som helst be om å få en ny. Med pinkoden og lånenummeret kan du som foresatt administrere alle lån ved å logge inn på «Mine lån» på bibliotekets nettside. Under fanen «Min profil» kan du hake av for om du vil ha beskjed på epost hver gang det lånes noe eller leveres noe på dette lånekortet. Du kan også velge å få en epost to dager før fristen for innlevering.

Det er også mulig å knytte barnets lånekort til ditt eget lånekort. 

Hvordan knytte barnas lånekort opp til ditt eget?

 • Logg inn på Min side med barnets lånenummer og pinkode. Pinkode får du på biblioteket.
 • Gå inn på Min profil.
 • Nederst på sida står Gi andre tilgang til å se mine lån og reserveringer. Skriv inn ditt eget lånenummer bak.Gi tillatelse.
 • Klikk på Send tillatelse. 
 • Logg inn på Min side med ditt eget lånenummer og pinkode.
 • Gå inn på Min profil.
 • Nederst på sida vil du få et valg på høyre side hvor du kan aktivere disse slik at de blir synlige fra fanen Dine lån: Slå på/Slå av.
 • Velg Slå på.
 • Gå inn på Min side som deg selv. En egen fane vil vise navn på barna du har lagt til. Nå kan du administrere deres lån.

Borrowing Materials (English)

Your personal library card must be taken with you when borrowing material from the library. The library card you possess may either have been issued at our library or from a similar one that issues national library cards. All individuals residing in Norway have the right to own a library card. If necessary, a new card can be issued upon request. Please take some proof of identification with you to a nearby library.

Library cards are free-of-charge. A fee will be charged, however, if a card is lost and needs to be re-issued.

The length of time you borrow material may easily be extended. This you can do yourself by logging in to Mine lån, on the library’s website, or by contacting the library. Extended due dates may be renewed up to three times more than the original due date. For instance, you can borrow material that is due 30 days from now and extend the due date to 120 days, if so desired.

Borrowers are responsible for returning all library material. You will receive a reminder notification once any material is due to be returned to us. On any subsequent reminders, users will be fined for overdue material. This occurs before a replacement cost is eventually sent to you for the same material. Your borrowing privileges will be suspended too until you either return the overdue item to the library or pay for a replacement. Lost material must be paid for and re-registered in our systems.

Borrowing Regulations (English)

Use of the library
Anyone may obtain a library card. This will allow you to borrow books and media items from the library. Children below 15 years must obtain a signature from their parent or guardian. For persons older than 15, a proof of identification must be produced to obtain a library card. Your library card is personal and has to be presented each time you borrow library items. Loss of a library card must immediately be reported to the library. Library cards are free-of-charge. A fee will be charged, however, if a card is lost and needs to be reissued.

Application form for adults (DOC) (PDF)
Application form for children (DOC) (PDF)

Borrowing procedures
You can borrow as many books as you like for up to 30 days. For specific collections, we have separate regulations. You will be charged a fee for material you do not deliver back in time.

Loss or damage
The borrower is responsible for all items borrowed at the library. A replacement charge will be applied for lost or damaged material.

Reservations
You may reserve items that are not available at present, but the library is entitled to some exceptions. We will also try to loan requested items from other libraries if at all possible.

Personal information
The owner of any library card is obliged to inform the library of any changes regarding name, address, phone number and e-mail address. Breaking the library regulations may result in losing the right to borrow material.