Utlån
Utlån

Utlån

På biblioteket kan de fleste lån og innleveringer utføres på automater.

På ut- og innleveringsautomatene våre kan du behandle de aller fleste lån. Følg veiledning på skjermen ved utlån og innlevering.

Dersom du har glemt lånekortet, kan du ved hjelp av en QR-kodeskanner på egen mobilelefon få tilgang til å låne. Avles QR-kode som er på automat-skjermen. Mobiltelefonen blir da ditt digitale lånekort. Ved første gangs bruk registrerer du lånenummer og PIN-kode. Siden kan du logge på uten å registrere, mobilen har lagret info i QR-kode-appen

Automatene har heve- og senkebord, touch-skjermer og språkvalg mellom norsk, engelsk og nordsamisk.

Innlevering

Det meste av lån kan du levere inn på våre automater. På hovedbiblitoeket har vi en egen innleverings- og sorteringsenhet for dette. På Tromsdalen og Kroken bibliotek leveres lån inn på samme automat som ved lån.  Det er også mulighet for å levere inn utenom vanlig åpningstid, i den blå innleveringskasse utenfor hovedbibliotekets inngang.
OBS: Innleveringskassen er plassert mellom biblioteket og Aurora Kino Tromsø. Denne kan benyttes når kinoen har åpent. 

Alarmporter

Ved alle inn- og utgangsdører er det plassert alarmporter som påser at du ikke tar med deg en bok som ikke er lånt ut. Dersom alarmen utløses ber vi deg henvende deg i skranken, så hjelper vi deg med å sikre at ditt lån er i orden. Om det ikke er personale tilstede, anbefaler vi deg å prøve å låne på nytt på automaten. Følg da nøye med på skjermen at lånet blir utført på korrekt vis.
 

Self-Served Borrowing and Returns (English)

Borrowing
Most material that you wish to borrow or return may be processed on our automated machines. Please follow instructions closely on the monitor.

If you have forgotten your library card, you may gain access to borrowing material by a QR-code scanner on your cell phone. You must first scan the QR-code on the monitor with a cell phone app. Your cell phone will then function as a digital library card. The first time you make use of this, you must register your library card number and PIN code. Then your QR-code app will save this information for you, and you will be able to log in consequently without having to register each time.

The automated machines are on tables that can be raised or lowered in height. Further, the monitors are touch-screen and you may choose from one of the following languages: Norwegian, English and Northern Sami.

Returns
Most items may be returned on our automated machines. We have a separate machine for returns and sorting at the main library. Returns though need to be delivered to the same machine at Tromsdalen Library and Kroken Library. You can also return library material after opening hours; a blue book container has been placed in the northern hallway (ground floor), between the library and cinema, for this purpose.

Alarm Portals
Alarm portals are located at all exits to help remind you - should you walk out one of the doors with material you have not borrowed. If the alarm starts, please contact someone at the main desk who can assist you. Try to borrow the book once more on one of our automated machines. If personal are not present, follow instructions on the monitor to assure yourself that you have, in fact, borrowed the material in question.

Thank you.