Illustrasjonsfoto frisklivssentralen_400x267.jpg

Frisklivssentralen motiverer og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn eller tobakk. Tilbudet består av individuelle samtaler, trening og undervisning i gruppe.

Hvordan bli deltaker hos Frisklivssentralen?
Ønsker du delta på søvnkurs eller snus- og røykesluttkurs, ta direktekontakt med oss på frisklivssentralen. Lege kan henvise pasienter til Frisklivssentralen ved å skrive ut en frisklivsresept. Man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å delta. Vanlige henvisningsårsaker er overvekt, inaktivitet, diabetes type 2, muskel- og skjelettplager, høyt blodtrykk og lettere psykiske lidelser.
Brosjyre om frisklivsresept - tilbud om hjelp til å endre levevaner 
Informasjon til leger: Henvisingen kan sendes som PLO-melding med adressering rehabilitering/rehab. NB! Få med at det gjelder Frisklivssentralen.

Friskliv Ung - et tilbud til deg som er mellom 18-25 år
Sliter du med å komme i gang? Bli med oss på trening! 
Tilbudet består av variert kondisjons-, styrke- og bevegelighetstrening to ganger i uka, samt oppfølgingssamtale og kostholdsveiledning ved behov. 

Friskliv Ung passer for deg som:
- Ønsker å etablere gode trenings- og kostholdsvaner
- Opplever stress i hverdagen som du synes er vanskelig å mestre
- Har helseplager relatert til levevaner
- Har lyst til å være mer aktiv
Her kan du lese mer om tilbudet: ​Brosjyre friskliv ung - tilbud til deg mellom 18 og 25 år
Alt du trenger å gjøre er å sende en mail til frisklivssentralen@tromso.kommune.no eller en melding til 46902351 eller 94800725.

 

Kontaktinformasjon

Adresse: Frisklivssentralen Tromsø, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø
Telefon: 77 75 79 00 
E-post: frisklivssentralen@tromso.kommune.no 

​Koordinator / fysioterapeut Anders Mikkola Ärnström, telefon 948 00 725
Fysioterapeut Hilde Stenseth Heimdal, telefon 469 02 351

Hva tilbyr Frisklivssentralen?

 Henviste pasienter får en 12 ukers oppfølgingsperiode som blant annet inkluderer:

 • Helsesamtale, der vi sammen utarbeider konkrete mål for perioden.
 • Fysisk aktivitet i gruppe på flere nivåer
 • Undervisning innen aktuelle tema som kosthold og ernæring
 • Likemannsledede treningsgrupper
 • Oppsummeringssamtale

Eksempler på helseutfordringer der oppfølging hos Frisklivssentralen kan være aktuelt:

 • Du står i fare for eller har utviklet diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, høyt kolesterol, høyt blodtrykk
 • Overvektsproblematikk
 • Muskel-skjelett plager
 • Lettere psykiske plager
 • Du er for lite fysisk aktiv og trenger hjelp til å komme i gang
 • Du trenger hjelp til et sunnere kosthold

Hvem passer tilbudet for?

 • Voksne over 18 år
 • Deltakerne bør kunne gå i minst 30 minutter sammenhengende
For mere informasjon se Frisklivssentralen Helsenorge.no