Festivalsenter og konferanselokaler 1. etasje med plass til ca 40 personer.

Skansen betegnes som et viktig kulturminne, og er et historisk område som har betydd mye for Tromsø som by. Festningen på Skansen er automatisk freda jf. lov om kulturminner av 1978, og er den eneste i sitt slag i Nord-Norge. Den er helt unik i lokal, regional og nasjonal sammenheng.

Skansen er et meget betydningsfullt kulturhistorisk og arkitektonisk anlegg som har hatt stor nærmest avgjørende betydning for byens plassering og fremvekst. I "Tromsø bys historie" argumenterer N. A. Ytreberg for at Skansen ble bygd i forbindelse med det utrygge forholdet mellom nordmenn og kareler, og han antar at vollen ble bygd omkring 1250 i forbindelse med reisinga av Mariakirka i Tromsø.

Skansen er Tromsø kommunes tusenårssted, og som tusenårssted er området ment å være et samlingssted og møteplass for kulturopplevelse og utfoldelse. Bygningene på Skansen har i senere tid hatt flere funksjoner, de har blant annet blitt brukt som tollbod, bolig, skole, epidemilasarett, aldershjem og bymuseum. I dag benyttes Skansen som festivalsenter, representasjonssted og utleielokaler.

Ønsker du å vite mer om Skansen sin historie, så finner du informasjon her: Digitalt fortalt 

Informasjon om leie av lokaler i første etasje på Skansen, til møtevirksomhet, arrangement etc. finner du under Bookup - lån av idrettshaller, scene og utstyr.