Sjøgata | Fredrik Langes gate | Bankgata, Kirkegata, Kaigata og Richadt Widhts plass | Strandgata | Nerstranda/Strandtorget | Storgata, Mack-Strandskillet 
Storgata, Strandskillet-Stortorget | Storgata, Stortorget-Nordre Tollbodgate | Storgata, Nodre Tollbodgate-Hansjornesbukta | Prostneset | Skippergata | Seminarbakken og Otto Sverdrups gate | Fridtjof Nansens plass | Skansegata, Verftsgata og tromsø skipsverft | Stortorget, Havnegata og Søndre tollbodgate | Nordre tollbodgate | Bispegata | Grønnegata, søndre del | Grønnegata, sentral del | Grønnegata nordre del | Prestengata, Fiskergata, Mellomveien og Strandskillet | Vestregata 1 - 47 | Vestregata 48 - 84 | Parkgata | Skolegata |  Fogd Drejers gate og Rektor Steens gate, St. Hanshaugen, Seminargata, Arbeidergata, Elvegata  |   Hansjordnesbukta

 

Bykart fra ulike tidsperioder

Tromsø 1875
Tromsø 1903
Tromsø 1931
 
 

 

Velkommen til bibliotekets historiske bykart!
Det vi ønsker med denne siden er å fortelle om mennesker, forretninger og hus i den gamle bykjernen. Det gjør vi ved å samle opplysninger og fotografier fra mange kilder og knytte dem til bygninger og miljøer i byen. Vi tror at både personer og steder blir mer levende for oss når vi kan plassere dem i en sammenheng.

Det er mange hus i Tromsø sentrum, vi har derfor holdt oss innenfor området fra Muségata i sør, til Skolegata i vest og Hansjordnesgata i nord. I dette området lå det bortimot tusen hus. 

Det er Tromsø i 1931 som er utgangspunktet for vårt historiske bykart. Da sto fremdeles det meste av den gamle bebyggelsen og samtidig var en del moderne hus kommet til. Bybrannene i 1948 og 1969 forandret mye.  Gamle og nye adresser på hus stemmer derfor ikke alltid over ens, kanskje må du lete litt på kartet.  Vi har forsøkt å følge husenes historie opp gjennom årene, de som bodde der og de forretningene som holdt til der. Det er et møysommelig puslespill som vi bare har noen biter av ennå og som vi stadig forsøker å fylle ut. Du er svært velkommen til å komme med dine biter!
 

Lokalhistorisk wikipedia     
Alle artiklene legges ut på lokalhistoriewiki.no. Det betyr at hvis du har tilleggsopplysninger å komme med eller mener at vi har tatt feil i det vi har skrevet, noe som lett kan skje, så har du mulighet for å gå inn og rette opp artikkelen. Eller du kan gi oss beskjed, så kan vi gjøre det.  Du kan også skrive helt nye artikler om Tromsøs historie, det er nok å ta av om personer, steder, organisasjoner og hendelser, det håper vi at arbeidet vårt vil inspirere til.
 

Kilder                                                                                                                                                                 
Kildene våre har vært det biblioteket og byarkivet rår over av folketellinger, matrikler, adresselister, telefonkataloger og annen litteratur. På nettet har vi hentet opplysninger fra panteregisteret for Tromsø kommune. Vi forsøker med det å skape et rammeverk av navn og årstall som andre kan gå i dybden med dersom de har spesiell kunnskap om familier, personer eller forretninger.

Fotografier har vi stort sett hentet i Tromsø museums og Perspektivet museums samlinger og vi takker dem for velvillig støtte. Vi har også fått låne private fotografier, nye og gamle, og det er vi veldig glade for.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.


Kontaktperson
Har du fotografier som kan passe til vårt bruk så ta gjerne kontakt med teamleder Ellen Berg Larsen på Lokalhistorisk samling. Telefon: 77 79 09 03 / 77 79 09 49.