Kartgrunnlag fra 1931. Hele bykartet

Bankgata går fra sjøen, opp til Storgata, og krysser Sjøgata.  Gaten har fått sitt navn med rette; her startet Tromsøsundets Sparebank sin virksomhet, her har Tromsø privatbank holdt til, og selvfølgelig Norges bank, med over hundre år i gaten.  I dag er bankene borte, med unntak av Sparebanken Nordnorge, som har en avdeling i nr. 13.

Bankgata var også gaten der 3 av de 4 første murhusene i Tromsø ble bygd. For å bygge Bankgata 13 ble det hentet inn arbeidere fra Tyskland og Italia, det fantes ikke kompetanse til så avanserte byggearbeider i Tromsø. Så var da også gaten representativ, med bad og flotte villaer.

Bankgata 13 har en spesiell plass i gamle Tromsøfolks minne, det var her Gestapo holdt til under krigen.

Kaigata gikk fra Prostneset til SAS-hotellet, nedenfor Sjøgata. Det var egentlig en av de korteste og mest beskjedne gatestumpene i sentrum, med bare 4 husnumre. I dag er det 6 eiendommer i gaten. Den er forlenget helt til Strandtorget, med den pussigheten at oddetallsnumrene går mot nord mens partallene går mot sør. Mellom Kaigata 5 og 6 må det være et par hundre meter. Kaigata 6 er byens nye hotelltilvekst, «The edge».

Kirkegata går fra Prostneset og opp til Storgata. Tverrgater er Sjøgata, Kaigata og Strandgata. Kirkegata har navn etter Tromsø domkirke (Kirkegata 7).

Richard Withs plass ligger der Kirkegata og Strandgata møtes. Plassen fikk navnet sitt i 1929, da ble det satt opp en bautastein over hurtigrutepioneren Richard With her.

 

Bankgata 1 Kirkegata 1 Kaigata 1
Bankgata 5 Kirkegata 2 Kaigata 2
Bankgata 7 Kirkegata 6 Kaigata 3
Bankgata 9 Kirkegata 8 Kaigata 5
Bankgata 11 Kirkegata 10 Richard Withs plass
Bankgata 13 Kirkegata 12 Richard Withs plass 2
Domkirken Kirkegata 14 Richard Withs plass 4