Kontaktinformasjon

Ved behov for mer informasjon kan følgende kontaktes:

Innkjøpssjef Stig Arve Nordby
Telefon: 412 12 039

Innkjøpskonsulent Ole-Gunnar Nilsen
Telefon: 476 56 048

Interne dokumenter

Lønnsberegninger (skjema i xls) som vikarbyrå trenger for å finne ut hvilken lønn vikaren skal avlønnes med.