Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Byutviklingsenheten består av fagkontorene for plan, reguleringsplan, byggesak, geodata og park og veg. 

Byggesaksenheten

Byggesenheten er organisatorisk tilknyttet Byutvikling. Enheten behandler alle typer bygge- og delingssaker, og utfører kvalitetskontroll av byggevirksomheten i Tromsø. For samtale med en av våre saksbehandlere, bestiller du time via Servicetorget. For informasjon om en pågående sak, benytter du deg enkelt av kommunens innsynsløsning Jupiter Innsyn.

Ansatte byggesak

Geodataenheten

Geodataenheten har ansvaret for kartforvaltning, oppmåling og eiendomsdeling. Her finner du beskrivelse om de ulike tjenestene under kart, oppmåling og matrikkel. Bestill kart til ulike formål, bestillings-, søknadsskjemaer, og veiledningsmateriale, få opplysninger om seksjonering og adressering.

Ansatte Geodata

Byplanenheten

Byplanenheten utarbeider kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, kommunedelplaner, og andre strategiske planer innenfor arealforvaltning, kollektivtransport, trafikk, grønnstruktur m.m.

Ansatte Plankontoret

Byutviklingsstaben

Staben utfører sluttarbeid for fagkontorene, betjener nettbutikken Infoland og utfører interne oppgaver.

Ansatte Stab

Klima, miljø og landbruksenheten

Klima, miljø og landbruksenheten behandler alle saker i kommunen som dreier seg om klima, miljø, luftkvalitet, forurensning, landbruk etc. 

Seksjonsleder for Byutvikling

Laila Falck er seksjonsleder for Byutvikling. 
Telefon: 990 23 536

Adresse: Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Trosmø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: