Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no 

Vakttelefon 482 59 270
(Ved akutte problemer eller skader på kommunale bygg utenom ordinær arbeidstid)

Postadresse: Tromsø kommune, Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, Tromsø

Seksjonsleder: Dag-Ivar Andreassen
Telefon: 970 10 400

Våre enheter