Byutvikling - fast eiendom

Melding om feil i kartet

Vi tenker først og fremst på feil i matrikkel-delen av kartet, dvs. eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer. Matrikkelkartet er i utgangspunktet korrekt der fradelinger er utført etter 1980. For eldre eiendommer kan det forekomme feil. Dersom en grunneier mener eiendommen er registrert med ukorrekte grenser, ber vi om tilbakemelding med beskrivelse av feilen. Dette bør dokumenteres i form av kopi av skylddelingsforretning eller annen tinglyst grensebeskrivelse. Betingelsen for at vi kan utføre korreksjoner er at endringen er i samsvar med den tinglyste grense-beskrivelsen og at naboer samtykker i endringen.
Det henvises til matrikkellovens §26 og matrikkelforskriftenes §10. 
Dersom partene i utgangspunktet er klart uenige, bør saken løses ved jordskifteretten.
Ved uavklarte grenser til fjells bør partene kontakte jordskifteretten.  Årsaken til at våre kart mangler grenselinjer til høyeste fjell er at disse ikke tidligere er blitt kartfestet.
 

Meld om feil i kartet til: postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no

 For å kontrollere matrikkeldata om din eiendom kan du benytte nettstedet www.seeiendom.no
 

 
 

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: