Nyansatt.jpg
Tromsø kommune har ulike stipendordninger innenfor helse- og omsorgsfag.  Disse gjelder for nyutdannede eller siste års sykepleierstudenter. Vi har også stipendordninger til fagarbeidere og assistenter som begynner på utdanning og en egen ordning for studenter som kan tenke seg deltidsjobb under studiene.
 
Rekrutteringsordningene skal bidra til nok og riktig kompetanse, for å sikre god kvalitet på den nødvendige helsehjelpen Tromsø kommune gir.

Dette er de tre ordningene:

  1. Nyutdannede sykepleiere/vernepleiere eller sykepleierstudenter/ vernepleierstudenter som er i siste år, kan tilbys kr. 50.000 som en engangssum mot to års bindingstid.
  2. Fagarbeidere eller assistenter som begynner på desentralisert studie i sykepleie/ vernepleie, får ulønnet permisjon for å delta på samlinger og praksisperioder, samt kr. 30.000 hvert studieår i maks fire år, dette mot bindingstid på to år.
  3. Enheter som har behov for sykepleiere/ vernepleiere lyser ut rekrutteringsstillinger. Dette kan være mindre stillinger som studenter kan inneha mens de studerer, men minimum en 20 prosents stilling. De mottar kr. 30 000 hvert skoleår i maks fire år, i tillegg til at de innvilges permisjon uten lønn i studiesamlinger, og praksisperioder. Dette mot at de binder seg til Tromsø kommune etter at de er ferdig utdannet i to år.