Digitalt arkiv

Vi har digitalisert de første formannskapsprotokollene for Tromsø, Tromsøysund, og Hillesøy kommune. Ullsfjord kommunes formannskapsprotokoller gikk tapt sammen med store deler av sentraladministrasjonens arkiv da kommunens kontor på Breivikeidet brant i 1965.

Tromsø formannskapsprotokoll 1837-1848

Fargebilde av ytterpermen til Tromsø formannskaps første møteprotokoll

Tromsøysund formannskapsprotokoll 1838-1877

Foto av permen på Tromsøysund formannskaps første protokoll

Hillesøy formannskapsprotokoll 1855-1885

Foto av permen til Hillesøy kommunes første formannskapsprotokoll

Les også: