Viktig melding:

Få betalingsutsettelse av kommunale avgifter og eiendomsskatt
Har du problemer med å betale regningen på grunn av korona-situasjonen? Du kan søke om betalingsutsettelse, som vi innvilger uten nærmere vurdering frem til 1. september 2020. Send da din søknad om utsettelse til e-postadressen som står oppført på fakturaen du mottar, eller bruk dette elektroniske skjemaet og søk via det. Vi anbefaler imidlertid at du betaler fakturaen så snart du har anledning, fordi rentene på betalingen uansett vil løpe frem til fakturaen er betalt. Du kan også betale fakturaen i avdrag, men slik at hele beløpet er betalt innen 1. september 2020.

2,5 % rente
Ved normal betalingsutsettelse har det blitt beregnet 9,5 % forsinkelsesrente basert på forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader. Kommunen er gitt anledning til å gi lavere sats på forsinkelsesrenter, men ikke høyere. For å søke å underlette virksomhetene i kommunen og husholdninger som er påvirket av nedstengningen i samfunnet, fastsettes kommunens forsinkelsesrente vedrørende utfakturerte kommunale avgifter og eiendomsskatt for 1. termin 2020 til 2,5 %. Beslutningen gjelder fra forfallsdato for omsøkt periode og oppad gjeldende til 1. september 2020.

------------------------------

Vi sender ut faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt to ganger i året, med forfall 1. april og 1. oktober. 

Faktura for kommunale avgifter består for eksempel av renovasjonsgebyr, vann- og avløpsavgift, feieavgift og festeavgift for kommunale tomter. Vi sender som regel ut én regning for hver eiendom.
 
Vi anbefaler at du oppretter eFaktura i banken din, så kommer fakturaen rett inn der.

Kommunal avgifter for branntilsyn og feiing betales hvert år, selv om det feies sjeldnere. For de som har vannmåler vil avregningen gjelde foregående år.
 
Satsene for kommunale avgifter finner du i oversikten prisliste og gebyrregulativ.

Kan jeg betale for vann og avløp etter forbruk?

Ja. Da må du installere vannmåler. Du må likevel betale fakturaen du har fått.

Har du fått ekstra grunngebyr på renovasjonsavgiften?

Dersom du har fått et ekstra grunngebyr på renovasjonsavgift for en boenhet som du ikke leier ut, skal du ikke betale denne avgiften.

Kontakt Remiks for å korrigere antallet boenheter. Du må likevel betale fakturaen. Dersom endringen blir godkjent vil beløpet justeres på neste faktura.

Jeg har solgt eller kjøpt en bolig midt i året. Hvordan gjør jeg det med betalingen?

Vi anbefaler at fordelingen av eiendomsskatt og kommunale avgifter gjøres opp mellom partene når boligen skifter eier. Normalt håndteres dette av eiendomsmegleren.

Vanlige spørsmål om eiendomsskatt og kommunale avgifter

Har du spørsmål?

Endringer må sendes oss skriftlig. Andre spørsmål om faktura eller utregning kan stilles til: