Bølgen oppfølgingstjenestens oppgaver er å drive oppfølging, helsehjelp og miljøarbeid etter vedtak til mennesker bosatt i boenheter tilknyttet avdelingen.

Målgruppen er personer som med sin bakgrunn i alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk har behov for psykisk helsehjelp, botrening og hjemmebaserte tjenester.

Kontaktinformasjon

Vakttelefon: 468 02 129
 
Konstituert avdelingsleder
Malinee Andersson
Telefon: 950 16 314
 
Besøksadresse:
Rus- og psykiatritjenesten
Bølgen oppfølgingstjenester
Søndre Tollbodgt. 7A
9008 Tromsø

Tjenestetilbudet

  • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning til personlig hygiene, husarbeid, matlaging, innkjøp etc
  • Hjelp til å søke sosial kontakt med andre mennesker, bl.a ved å benytte seg av ulike aktivitetstilbud som f.eks turer, bowling, kino, fotballkamper og tilbud tilknyttet arbeid og aktivitet: Værftet aktivitetssenter,  Aktiv på dagtid eller Fontenehuset
  • Støtte-, motiveringssamtaler og endringsarbeid.
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende
  • Råd, veiledning og hjelp til utarbeidelse av individuell plan (IP)
  • Hver bruker får tildelt to faste kontaktpersoner.
 
Vår tilbud gis etter miljøterapeutiske prinsipper på dagtid, kveldstid og i helgene. Tildeling av tjenester gjøres etter behandling av egensøknad som sendes til Tildelingskontoret for omsorgstjenester.