Kontakt oss

Avdelingsleder
Heidi B. Høie
Telefon: 77 79 06 91/ 900 96 076

Minelli (Lars Eriksensveg 11)
Telefon: 77 79 15 01/ 474 59 051

Sørslettvegen 8/10 (D/E-huset) 
Telefon: 489 97 362/ 489 97 390

Team Trollbakken/Kirkegårdsvegen
Telefon: 995 48 090/ 995 48 094

Tjenestetilbudet

Målet er gjennom aktiv rehabilitering og relasjonsbygging å bidra til en mer selvstendig tilværelse, styrke kunnskapen om å bo i egen bolig og støtte til å komme videre i aktiviteter eller tilrettelagte arbeidstiltak. Hjelp til selvhjelp og mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning. Dette skal danne grunnlaget for vekst, læring og selvstendighet.  Avdelingen ønsker å ta utgangspunkt i det den syke kan mestre - i det friske menneske, og jobbe for å styrke nettopp disse sidene. Et grunnleggende prinsipp er å gi den psykisk syke både medansvar og valgmuligheter i egen behandling og framtid. Dette innebærer å se på individet som unikt, men ikke uavhengig og uten behov for andre mennesker. Hjelpen kan omfatte:
  • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning til personlig hygiene, husarbeid, matlaging, innkjøp etc.
  • Hjelp til administrering av medikamenter
  • Hjelp til en mer selvstendig tilværelse
  • Kontaktperson for hver enkelt beboer
  • Deltakelse i utarbeidelse/koordinering av individuell plan
  • Legge til rette for et trygt og forutsigbart miljø og etablere samarbeid med familie og det sosiale nettverket
  • Tilrettelegging for aktiv rehabilitering bl.a. ved å benytte seg av ulike aktiviteter tilknyttet Værftet aktivitetssenter, Aktiv på dagtid og Fontenehuset

Minelli

Minelli er et heldøgns botiltak med seks gjennomgangsleiligheter. Målgruppen er jenter i alderen 18-25 år med psykiske lidelser. Maks botid i tiltaket er tre år. Alle bor i egne leiligheter, det er fellesstue/kjøkken som brukes til husmøter/ fellesmiddager o.l. Botiltaket har egen personalbase med fem årsverk, med en person på hvert vaktskift/ døgnturnus.

For mer informasjon se her

Team Kirkegårdsveien/Trollbakken

Oppfølgingstjenester til beboere i 15 boenheter i Kirkegårdsveien og i Trollbakken som har ulike utfordringer innen psykisk helse, rus og somatikk. I Kirkegårdsveien har beboerne et felleshus som beboerne kan benytte seg av. Her forgår det ulike aktiviteter. Bemanning på dag- og kveldstid.

Team Sørslettveien

Oppfølgingstjenester til beboere i 12 boenheter fordelt på 2 hus, 8 i det ene huset og 4 i den andre huset. Tilbudet har døgnbemanning og gir tjenester til personer med ulike utfordringer innen rus og psykisk helse.

Team Sørslettvegen – 48997362/48997390