Overgang barnehage - skole

I førskoleklubben jobber vi med skoleforberedende aktiviteter innenfor verbalspråk, skriftspråk og regning, samt at basene med førskolebarn har spesielt fokus på selvstendighetstrening.

Vi i Solneset barnehage vil at førskolebarna skal få et spesielt spennende pedagogisk tilrettelagt år før de begynner på skolen. Siste år i barnehagen skal ikke bli et «venteår». For å oppnå dette målet får førskolebarna dra på ulike utflukter spesielt tilrettelagt for førskolegruppen en gang pr. uke. En dag i uken er det noen timer med "klubb". De har ansvar for Luciamarkeringen og forestilling på nissefest og sommerfest. På nissefest og sommerfest inviteres foreldrene til å komme i barnehagen for å se forestillingen, samt å være sosiale med andre foreldre. Førskoleklubben har fortrinn dersom vi får tilbud om «bamsesykehus», forestillinger og andre oppsetninger.

I tillegg har Hamna "vennskapsgrupper" på tvers av barnehagene for at barna skal bli kjent med de som de blir å gå i klasse med på Solneset og Hamna skole. Disse treffene består av lek og "bli kjent" aktiviteter i nærmiljøet her i Hamna. Et treff er også viet til sfo og skolebesøk på respektive skoler.

Solneset barnehage ligger tett opp til Solneset skole, vi har derfor mulighet til ofte å få komme på deres månedssamlinger, forestillinger og arrangementer. Dette gjør at barna er godt kjent med skolen før skolestart. Vi får også muligheten til å komme på Hamna skole sine arrangementer med ujevne mellomrom.

Satsingsområder

Barnehagens leveregel er. "Lytte og se, respektere og le."

Barnehagens satningsområde og hovedforkus er voksenrollen. Vi jobber spesielt med at de voksne skal være forskende, undrende og støttende i samspill med barna. Voksne skal være omsorgsfulle og anerkjennende, og jobbe for at vi har et barnehagetilbud med god kvalitet. I forhold til voksenrollen jobber vi fra aug. 2016-juli 2018 med sosial kompetanse, lek og vennskap, IKT, språk, mat og helse, samt ICDP - veiledning av personalet som ekstra fokusområder. Sosial kompetanse, lek og vennskap har vi jobbet mye med de to siste årene, og fortsetter dette viktige arbeidet. Fokusområdene våre er en del av hovedpunktene i Kvalitetsutviklingsplanen for Tromsø kommunes barnehager. Solneset barnehage har alltid fokus på uteliv og utforskning i natur og nærmiljø, da vi har et flott uteområde og lett tilgang til skog og fjære. Barnehagen har egen grillhytte på barnehagens område og lavvo i skogen ovenfor barnehagen.

Foreldresamarbeid

Foreldrene er barnehagenpersonalets viktigste samarbeidspartnere. Vi ønsker et nært og åpent samarbeid, til det beste for barna. Vi arrangerer ulike aktiviteter som foreldrene blir invitert til for eksempel: felles arrangementer som høstfest, forut - kafe, nissefest, juletrefest, påskefrokost og sommerfest. Basene arrangerer foreldrekaffe.

Vi ber om at foreldrene gir beskjed til barnehagen innen kl. 07.30 på morgenen om barnet ikke skal komme i barnehagen. Vi har også mobiltelefon hvor det er mulig å sende meldinger med beskjed.

Våre planer

Her finner du våre planer og informasjon fra barnehagen

Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.