Månedens informasjon

Dag
Åpningstid
Hva skjer?
Mandag
kl 09.00-12.00 og 13.00-15.30 (0-6 år)
 • Lek
 • 30. september: sangstund med Kulturskolen kl 13.30-14.00
Tirsdag
Stengt
 
Onsdag
kl 11.00-15.00 (0-8 måneder)
 • Åpen helsestasjon kl 12.30-14.00
 • 20.nov. er det stengt på grunn av fagdag for personalet
Torsdag
kl 09.00-12.00 og 13.00-15.30 (0-6 år)
 • Helsesykepleier kommer kl 11.00
 • Sangstund med Kulturskolen kl 13.30-14.00
 • ​14.nov. Gry fra PPT kommer kl.9.30-11.30
Fredag
Stengt
 

Tirsdag 19.november er det lyktefest på Stakkevollan med sangstund kl.10.30.
Onsdag 20. november er barnehagen stengt på grunn av fagdag for personalet.

Andre tilbud i Familiens hus:
 • Ulike foreldreveiledningstilbud.
 • Blues mothers – en mestringsgruppe for nedstemte, nybakte mødre.
 • Familiegruppa – en gruppe som møtes på ettermiddagen, for familier med lite nettverk og/eller andre utfordringer.
Ta kontakt med personalet eller koordinator for familiens hus, Line Moldestad, for mere informasjon. Hun kan treffes på tlf. 91594174.
 
Alle tilbudene i Familiens hus er gratis.

Rutiner og regler i Åpen barnehage

 • Når du kommer må du registrere deg. Skjemaet ligger lett tilgjengelig.
 • Hovedoppgaven din er å være sammen med barnet ditt.
 • Du vil finne kaffe, te og vann på bordet. Maten som dere skal spise må dere ta med.
 • På grunn av allergier og at varm drikke kan gi store brannskader, er det viktig at kaffe, te og mat nytes ved bordet.
 • Fint om du er med og rydder, setter i oppvaskmaskinen, vasker bord, koster gulv o.l. slik at det ellers ser hyggelig ut i barnehagen.
 • Begrens bruken av mobil.
 • Ikke ta bilder eller film av andres barn.
 • På grunn av stor pågang, ber vi om at familier benytter seg av kun en åpningstid per dag.

Information in english: Open Kindergarten

Open Kindergarten is for children that don`t attend ordinary kindergarten, and is mostly suitable for children 0-3 years. This is not an ordinary kindergarten, but a meeting place where parents/caregivers can be with their own children and meet others. Open Kindergarten is free of charge.

We offer different activities, for example children's song, tours and seasonal arrangements.

Preschool teacher and children’s (primary) assistant work in the Open Kindergarten and can provide advice and guidance. At certain times a public health nurse can answer questions as to children’s health, development or parental guidance. The Family Centers are coordinating different municipal services that can contribute to give parents holistic, available services and supportive help. Read more about our services.

Tromsø kommune also has an open kindergarten at Stakkevollan.