Her har vi samlet alle VA-relaterte søknader og skjemaer. 

Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss på tlf. 916 91 210, eller e-post va.kundeservice@tromso.kommune.no

NB! PDF-skjema må lastes ned og lagres før det fylles ut. 


VA-søknad

Fylles ut ved for eksempel ny tilknytning, endret bruk av boenheter eller lignende.
Til søknad

 

VA-melding

Meldingen skal fylles ut ved utvendig VA-arbeid, og redegjør for arbeidet som skal utføres. Det er kun godkjente aktører / foretak som skal fylle ut og levere meldingen, for eksempel en rørlegger.
Meldingen fylles ut via Geomatikks kundeportal
 

VA-ferdigmelding

Meldingen redegjør for alle tiltak og alt arbeid som er utført. Meldingen skal fylles ut og leveres av aktør / foretak som utførte arbeidet, seinest tre uker etter ferdigstillelse.
Meldingen fylles ut via Geomatikks kundeportal


Gravemeldingsskjema

Fylles ut dersom du skal grave i eller ved offentlig grunn.
Til skjema
 

Kumskjema

Gjelder for entreprenør, utbygger og lignende.
​Til skjema (DOC) (PDF)
 

Utslippstillatelse

Fylles ut ved etablering av mindre avløpsanlegg, for eksempel ved installasjon av slamavskiller.
Til søknad


Registreringsskjema fettutskiller

Gjelder for virksomheter. NB! Nyinstallasjon krever egen VA-søknad. Les mer under «Informasjon til virksomheter»
Til skjema


Utslippssøknad for påslipp av oljeholdig avløpsvann

Gjelder for virksomheter. NB! Nyinstallasjon krever egen VA-søknad. Les mer under «Informasjon til virksomheter»
Til søknad


Søknad vannmåler

Alle næringseiendommer og offentlige virksomheter skal ha vannmåler. Om det lønner seg for deg som privatperson å ha vannmåler avhenger av forbruk. Les mer under "Informasjon til private". Vannmåler skal installeres av fagfolk, og søknad om vannmåler må være godkjent før installasjonen kan utføres.
Til søknad