Hoveddokument

Gjeldende VA-norm ble vedtatt mai 2018. Normen er kun tilgjenglig på Tromsø kommune sine nettsider. Gjeldende revisjon vil med andre ord være den utgaven som til enhver tid ligger på våre nettsider, dersom det ikke informeres om annet.

NB! VA-normen henviser til en rekke vedlegg og tegninger. Disse finner du i egne menypunkt her på siden. VA-normen kan lastes ned her

For enkelte prosjekter vil den forrige VA-normen fremdeles være relevant. 
​VA-norm 2012 finner du her
 

VA/Miljøblad

Normen inneholder mange henvisninger til Norsk Vann sitt VA-miljøblad. Les  Miljøbladet her.