Postadresse: Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Strandvegen 8, 9007 Tromsø

Leder Merethe A.H. Forfang 
Telefon: 934 66 720

Administrasjon
Margrethe Nordahl, personalkonsulent
Telefon: 976 15 109 

Thorbjørn  Jakobsen, renholdsplanlegger
Telefon: 480 94 121 

Edgar Ivar Hanssen, Kvalitetsleder og HMS-ansvarlig
Telefon: 922 06 041

Ansatte

Bygg fordelt på soner

Fagrent er ansvarlig for daglig og periodisk hovedrenhold til alle kommunens brukersted. I administrasjonen jobber det tre personer.
Fagrent har fire soneledere, og ca 160 renholdere i forskjellige stillingsprosenter tilpasset renholdspostenes størrelse, som til daglig sørger for at alle brukere av kommunale bygg får et godt renhold.

Byggene er delt inn i fire soner, og her er oversikten:

Tromsøya nord - (team Mortensnes, team Hamna, team Stakkevollan, team Helsehuset)
 
Barnehager Skoler Helsebygg Div bygg
Gyllenvang bhg Borgtun skole Døveblindsenteret Breivika renseanlegg
Sjømannsbyen bhg Grønnåsen skole Familiens hus Stakkevollan Bydrift Slottet
Solneset bhg Hamna skole Ishavsvegen 63 Byggforvaltningen Slottet
Stakkevollan bhg Langnes skole Ishavsvegen 67 Hamna renseanlegg
Stakkevollan familiebhg Mortensnes skole Langnes omsorgsbolig Langnes renseanlegg
Templarheimen bhg Solneset skole/gymsal Legevakta  
Varden bhg Stakkevollan skole Lundefuglveien 10 Stakkevollan aktivitetssenter
Kvamstykket bhg   Mortensnes sykehjem Stakkevollan idrettshall
Olsgård bhg   Stakkevollan helsestasjon Stakkevollan svømmehall
    Langnes helsestasjon Tromsø Ishall
    Familiens hus Langnes Tromsøhallen
    Seminaret bo- og servicesenter Vann og avløp
    AMT Valhall
    Mestringshuset Roald Amundsens gt 3B
      Brann og redning


Tromsøya sør - (team Fagereng, team Bjerkaker, team Sommerlyst, team Fokus, team Seminaret, team Prestvannet)
 
Barnehager Skoler Helsebygg Div bygg
Bymyra bhg Bjerkaker skole Alfheim aktivitetssenter Tromsø parkering
Nansenveien bhg Fagereng skole Hvilhaug-Hjemmetjenesten Rus og psykiatri
Sommereng bhg LGA-Lanes - Hv bygget Laureng bo- og servicesenter Flyktningetjenesten
Sorgenfri bhg LGA-Lanes - Gnisten Mellomveien 100 Kemnerkontoret
Trolbakken bhg Sommerlyst skole Nansenveien avlastning Strandvegen renseanlegg
Workinnm bhg Gyllenborg skole Sommereng personalbase Utdanningsforbundet
Samisk bhg Workinnmarka skole Sør-Tromsøya sykehjem Kommunerevisjonen
  Prestvannet skole Sørøya personalbase Gyllenborghallen
    Barneverntjenesten Fokuskvartalet
    Bolig- og tildelingskontoret Flyktningekontoret
    Utekontakten Fagforbundet
    Sosialmedisinsk senter Biblioteket
    Skippergt dagsenter ACT-team
    Sentrum helsestasjon IT-tjenesten
    Psykiatritjenesten Strandvegen 8
    Heracleum Rådstua
      TVIBIT
      Migrasjonshelseteam
      Personaltjenesten Teaterkvartalet

Fastlandet - (team Tromsdalen, team Tomasjord, team kroken + distriktet)
 
Barnehager Skoler Helsebygg Div bygg
Elvestrand bhg LGA Naustet Kroken helsestasjon/tannklinikk Evjenvegen 116 
Fjellveien bhg Reinen skole Otium Kroken fritidssenter
Kroken bhg Tromsdalen skole Omsorgstjenesten demente Krokenhallen
Lakselvbukt bhg Tromstun skole Sjursnes bo og service Lakselvbukt bo og service
Lunheim bhg Lunheim skole Tindfoten dagsenter Tomasjord renseanlegg
Reinen bhg Kroken skole Tromsdalen helsestasjon Tromsdalen bibliotek
Skittenelv bhg Krokelvdal skole/SFO   Tromsdalen kulturhus
Skjelnan bhg Skjelnan skole   Tromstun klubben
Tromsdalen bhg Lakselvbukt skole    
Tomasjordnes bhg Sjursnes skole    
Tromstun bhg Ramfjord skole    
  Skittenelv skole    

Kvaløya - (team Storelva, team Selnes, team Slettaelva, team Hillesøy/Brensholmen + distriktet)
 
Barnehager Skoler Helsebygg Div bygg
Eidhaugen bhg Brensholmen skole Brensholmen bo- og s.senter Kvaløysletta bydelshus
Kattfjord bhg Ersfjordbotn skole Kvaløysletta helsestasjon Storelva idrettspark
Kjosen bhg Kaldfjord skole Kvaløysletta sykehjem  
Kvaløysletta bhg Kattfjord skole Niseveien omsorgssenter  
Skarven bhg Kvaløysletta skole og pav. Ryllikveien omsorgsbolig  
Slettaelva bhg Sandnessund SFO    
Sommarøy bhg Sandnessund skole    
Storvollen bhg Selnes skole Selnes barneboliger  
Straumsbukta bhg Slettaelva skole Storelva bolig  
Tromsvik bhg Storelva skole    
Trondjord bhg Straumsbukta skole    
Vengsøy bhg Trondjord skole    
  Vengsøy skole    
  Vikran skole    

Soneledere og ressursteamledere

Soneleder Ragnhild Kjeldsen Tromsøya nord 995 99 315
Ressursteamleder Anne Lingrasmo Tromsøya nord 976 14 377
Soneleder Elisabeth Einseth Hansen Tromsøya sør 970 38 610
Ressursteamleder Siv-Hanne Johansen Tromsøya sør 976 13 769
Vikarierende soneleder Geir Henstein Fastlandet 406 12 354
Ressursteamleder Biser Tsatsarov Fastlandet 934 59 641
Soneleder Janne Lone Kvaløya 404 86 780
Ressursteamleder Elisabeth Stensland Kvaløya 976 12 166

Ledige stillinger

Fagrent kan til tider ha behov for renholdere, og disse blir utlyst via Ledige stillinger i Tromsø kommune

Hvilke kvaliteter ser vi etter

  • Erfaring fra renhold
  • Du må beherske norsk godt - både muntlig og skriftlig.
  • Like å jobbe i team
  • Kjennskap til INSTA 800 er positivt

Bestilling og tilbakemelding på renhold

Renhold er viktig for å et godt innemiljø og trivsel. Skal renholdet bli så bra som mulig er det viktig med et samspill mellom bruker og renholder). Tilrettelegging for renhold er avgjørende for et godt resultat.

Godt renhold er nødvendig for å få et godt inneklima

Når du skal bestille renhold, og gi tilbakemelding av renholdet som er gjort, tar du direkte kontakt med soneleder i din sone.

Tromsøya nord: Ragnhild Kjeldsen
Tromsøya sør: Elisabeth Einseth Hansen
Fastlandet: Geir Henstein (vikar)
Kvaløya: Janne Lone

Om renholdsfaget

Renholdsfaget har de siste årene utviklet seg fra å være tradisjonelt renhold (bøtte og klut) til å bli et fag som i dag krever et visst kompetansenivå innenfor kjemi, miljø, arbeidsmetoder, ergonomi, etc.

Belastningslidelser/sykefravær har vært og er et stort problem innenfor denne yrkesgruppen, og derfor har vår enhet lagt opp til et omfattende opplæring/oppfølgingsprogram som skal redusere arbeidsbelastningen for våre renholdere, og i tillegg gi oss en fremtid med friske og kvalitetsbeviste fagarbeidere.

Vi skal også gjennom vårt planleggingsverktøy "Jonatan clean" sørge for at arbeids -og oppgavefordeling blir tilpasset hvert byggs funksjon, og dermed gi våre renholdere en arbeidsplan som er rettferdig utfra de enkelte renholdspostenes krav til renhold og tid.

Inneklima og renholdskvalitet henger som kjent nøye sammen. Det krever faglig dyktighet i utførelsen av yrket vårt. Det stilles stadig større krav til våre utøvere, og derfor har Fagrent ansatt en kvalitetsleder som skal sørge for at tjenesten holder de kvalitetsnivåer som er avtalt og lovpålagt.

Brukermedvirkning er også viktig for å kunne ivareta et godt innemiljø. Fagrent har inngått klare avtaler med hvert enkelt brukersted på "hvem gjør hva".

NS - Insta 800

Fagrent skal levere avtalt kvalitet hver dag, og i den forbindelsen har vi innført INSTA 800. Dette er et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet.

Beskrivelse NS - Insta 800

Kontrollskjema