Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
Besøksadresse: Søndre Tollbodsgate 7
Postadresse: Helsetjenester, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Enhetsleder: Helga Kramvik
Telefon: 928 19 494
E-post: helga.kramvik@tromso.kommune.no
 

Om Helsetjenester

Helsetjenester er en enhet som omfatter fastlegeordningen, Legevakta, flyktningehelsetjenseten, helsetjenesten på sosialmedisinsk senter, institusjonsleger og helsestasjonsleger.

Relaterte tjenester

På disse sidene finner du informasjon relatert til Helsetjenester i Tromsø kommune.

Nyttige lenker

 • Akutte skader/sykdom
  Informasjon om hvor å henvende seg ved akutt behov for legehjelp.
  Medisinsk nødtelefon/ Ambulanse: Ring 113
  Se Legevakta for mere informasjon.
 • Helsesekretærprosjektet
  Rapporten "Mellom pasient og lege - Helsesekretærenes hverdag på fem legekontor i Tromsø" er tilgjengelig for nedlasting her  (Word). Rapporten er skrevet av Berit Forsgren på bakgrunn av en undersøkelse som ble foretatt på legekontor i Tromsø om helsesekretærenes arbeidsdag. Denne dannet grunnlag for Helsesekretærprosjektet, fullfinansiert av Den Norske Lægeforenings Kvalitetssikringsfond I.
 • Ledige stillinger/fastlegehjemler
  Er du lege, sykepleier eller helsesekretær og lurer på om vi har en ledig jobb til deg? Følg lenken og se hva du finner. Ta kontakt vedr. mulighet for vikariat.
 • Lovgrunnlag
  Lover, forskrifter og rundskriv som regulerer de ulike deler av helsetjenesten finnes bl.a. i Lovdatas arkiver og på Statens helsetilsyns internettsider. Sentrale forskrifter er også samlet og systematisert på legevakten.no
 • Fastlege og bytte av fastlege
  Online-tjeneste i regi av helsenorge.no. Her kan du logge deg inn med ditt eget fødsels- og personnummer/pin-kode og få oversikt over hvilke fastleger i Norge som har ledig kapasitet, og eventuelt bytte fastlege.
 • Nyttige lenker
  Lenker til helseportaler, pasientorganisasjoner og annen ekstern helserelatert informasjon.
 • Reise utenlands
  Nyttig informasjon til deg som skal reise utenlands.
 • Sosialmedisinsk senters sider om kropp, sex og samliv
  Her finnes svar på de fleste spørsmål omkring temaene prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, graviditet, abort og underlivsundersøkelser. Sidene er primært rettet mot ungdom, men inneholder informasjon som vil kunne være nyttig for folk i alle aldersgrupper.