Satsningsområder

Kjerneverdier
  • helhetlig oppvekstmiljø
  • rask og konstruktiv problemhåndtering - vi er små
  • unikt utemiljø
  • skolefrokost; en grunnpilar i læringsmiljøet
Grunnleggende verdier
Respekt og anerkjennelse, mestring og helhetlig læring, humor og entusiasme.

Vi skal utvikle den digitale kompetansen for alle, fra barnehage til skole. Vi skal styrke den faglige kompetansen gjennom systematisk nettverkssamarbeid med andre distriktsskoler og forskningsmiljø. Vi skal utvikle innsikt og forståelse for egen læring og vurdering både som elever og lærere i skolen.