Lanterna oppfølgingstjeneste gir vedtaksfestet hjelp til voksne mennesker med sammensatte behov for psykisk helsehjelp og/eller rusmestring. 

Lanterna oppfølgingstjeneste skal bidra til å forebygge og redusere problemutvikling, samt fremme brukerens mestring av eget liv, herunder bolig, arbeid, hindre frafall i skole, sosial inkludering, personlig økonomi og hjelp i egen bolig.
 

Kontakt oss

Avdelingen kan nåes på vakt-telefon: 480 34 560

 

Avdelingsleder Synnøve E. Isaksen
Telefon: 996 38 580
Kontoret ligger i Søndre tollbodgate 9A og er betjent fra 09:00 – 15:00 hverdager.
Postadresse: Lanterna oppfølgingstjeneste, Postboks 1277, 9263 Tromsø
E-post: psykiske.helsetjenester@tromso.kommune.no

Ansatte kan nås på telefon:
 
Amundsen, Linda B.G.  
48 27 05 12
 
Andreassen, Lioudmila
 
47 46 33 82
 
Andreassen Monika
 
91 14 18 64
 
Bergheim, Irene
 
90 23 87 40
 
Dahl-Thorstensen, Eva
 
90 23 81 16
 
Grytdal, Merethe
 
40 44 80 56
 
Ingebrigtsen, May Ingunn
 
90 23 83 90

Isaksen, Synnøve E 

99 63 85 80
 
Løvstad, Elin B.
 
95 03 09 01
 
Nilsen, Elin Anita
 
90 23 82 85
 
Nygaard Renate
 
90 11 48 92

Nymann Asle

48 27 59 32
 
Oddekalv Elin Janne
 
41 51 31 44
 
Ottesen, Anne Lise
 
48 86 94 06
 
Pedersen, Irlin
 
95 03 09 02
 
Pettersen Trine (ACT)            
 
95 87 39 34

Richardsen Henriette

94 17 79 73
 
Selnes, Lena
 
94 82 81 78
 
Sogge, Pål
 
90 23 85 58
 
Sommer Ronny (ACT)
 
95 89 14 66
 
Østgård, Elin Birgitte
 
95 19 83 11
 
Ånensen, Lise
 
41 52 00 99

 

 


 

Tjenestetilbudet

Psykisk helsehjelp og mestring av rusproblematikk kan omfatte:
  • Støtte – og motiveringssamtaler
  • Hjelp til å søke sosial kontakt med andre mennesker, bl.a ved å benytte seg av ulike aktivitetstilbud tilknyttet arbeid og aktivitet: Værftet aktivitetssenter,  Aktiv på dagtid eller Fontenehuset
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende
  • Koordinering av hjelpetiltak og individuell plan
  • Hjelp til administrering av medikamenter (multidose-ordning)
  • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved miljøterapeutiske prinsipper

Tjenestene gis med fokus på ressurser og mestring. Vår mål er å støtte opp under den enkeltes ansvar for eget liv. Vårt tilbud dis på dagtid, kveldstid og i helgene.
Tildeling av tjenester gjøres etter behandling av egensøknad som sendes til Tildelingskontoret for omsorgstjenester.