Fra og med mandag 4. januar vil levering av gravesøknad skje på en av følgende måter:

  • Registrering via kundeportalen www.gravemelding.no – her vil man kunne registrere gravehenvendelsene elektronisk døgnet rundt.
  • Innsending av søknad ved hjelp av e-post til gravemelding.trondheim@geomatikk.no
  • Innsending av søknad via telefaks 800 80 146
  • De som vil levere søknaden fysisk må gjøre dette på Servicetorget, rådhuset.

 

Gravehenvendelser vil fortsatt bli betjent av Geomatikks telefonmottak som er tilgjengelig på telefon 09146.

 

Det er ønskelig at entreprenører i størst mulig grad registrerer gravesøknader/-henvendelser via kundeportalen, www.gravemelding.no.

 

 

Digitale skjema

Tromsø kommune oppfordrer alle entreprenører til å registrere gravesøknaden digitalt på nettet, www.gravemelding.no. Dette er mulig allerede i dag. På nettet får du din egen portal hvor du kun én gang registrerer dine firmaopplysninger. Du har også direkte tilgang til gravemeldingskart gjennom portalen, men andre vedlegg må du foreløpig laste opp selv.

 

Digital VA-melding er under utvikling og skal etter Geomatikks plan kunne taes i bruk februar- mars 2010.

 

Det vil bli gjennomført kurs i registrering av gravesøknader/-henvendelser via kundeportalen på følgende datoer:

  • Dato 23.11.2009 12:00 på ”Slottet” Ringveien 70
  • Dato 10.12.2009 12:00 på ”Slottet” Ringveien 70

 

Vann og avløp oppfordrer alle til å benytte seg av dette kurstilbudet og å ta i bruk nettløsningen ved første anledning.