Vann og avløpsvakta (VA-vakta)

VA-vakta skal håndtere alle akutte hendelser som berører ansvar for offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann utenom ordinær arbeidstid.  Vakttelefon for vann og avløp: Mob: 970 09010. Les mer

Bydrift vakt - overflatevann (Vei-vakta)

Vei-vakt skal håndtere akutte hendelser ang. overflatevann som truer hus/bygninger eller offentlig veg. Akutte hendelser ang. stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.  Vakttelefon for vei og overvann: Mob: 970 10 200. Les mer

Ny revisjon av VA-norm

Teknisk norm for vann og avløp er revidert januar 2010.  Lenke til VA-norm.  Ny revisjon forventes å foreligge april 2011.

Oppdatering av Vann og avløp's nettsider

Vann og avløps nettsider er under oppdatering.  Status pr. juni 2011, er at det finnes noe utdatert informasjon på sidene.  Dette beklager vi.