Kartgrunnlag fra 1931.Hele bykartet

 

Fredrik Langes gate strekker seg fra sjøen og opp til Vestregata. Den krysser Sjøgata, Storgata og Grønnegata.

Tromsø sentrum er ganske langt og smalt, med lange gater som følger strandkanten. Den første gaten som gikk på tvers av dette mønsteret ble naturlig nok kalt Tvergaden. I løpet av 1800-tallet skiftet den navn til Nordre Kirke Stræde, deretter Nordre kirkegade, før den i 1900 framstår som Fredrik Langes gade, oppkalt etter rektor, ordfører og stortingsmann Ulrik Fredrik Lange.

Gaten har vært den viktigste av alle tverrgater i sentrum, med et nesten offisielt preg, med latinskolen liggende som et imponerende skue for enden. Øvre del av gaten har stort sett vært boliger, nedre del forretningsgårder med et travelt butikkstrøk, og aller nederst lå bryggene.

Dette er også en av gatene i sentrum som har vært utsatt for størst forandringer. I dag finner vi bare igjen ei brygge og 3 hus fra den gamle bebyggelsen. Da den gamle latinskolen brant i 1979 forsvant også noe av storheten, i dag er den mest kjent som bussgate.

 

Fredrik Langes gt. 1 Fredrik Langes gt. 9 Fredrik Langes gt. 18
Fredrik Langes gt. 2 Fredrik Langes gt. 11 Fredrik Langes gt. 19
Fredrik Langes gt. 3 Fredrik Langes gt. 12
 
Fredrik Langes gt. 20
Fredrik Langes gt. 4 Fredrik Langes gt. 13 Fredrik Langes gt. 21
Fredrik Langes gt. 5 Fredrik Langes gt. 14 Fredrik Langes gt. 22
Fredrik Langes gt. 6 Fredrik Langes gt. 15 Fredrik Langes gt. 23
Fredrik Langes gt. 7 Fredrik Langes gt. 16 Fredrik Langes gt. 24
Fredrik Langes gt. 8-10   Fredrik Langes gt. 25