Kartgrunnlag fra 1931.Hele bykartet

Nerstranda var området der de gamle kirkestuene lå, sør for bygrensa. Når folk fra distriktet skulle til kirke i Tromsø la de til her med båtene sine og bodde i små, ganske kummerlige stuer langs stranda. I 1842 ble området innlemmet i byen og regulert, sammen med Strandgata.

Området ved Strandtorget har vært et viktig sted for både handel og kommunikasjon i Tromsø i over hundre år. På 1920-tallet ble en del av Strandgata/Nerstranda revet slik at det ble et skikkelig torg med adgang fra Strandskillet.

 

Nerstranda 2
Nerstranda 4
Nerstranda 5
Nerstranda 6
Nerstranda 7
Nerstranda 8
Nerstranda 9
Nerstranda 10

Nerstranda 11
Nerstranda 12
Nerstranda 13
Nerstranda 14
Nerstranda 15
Nerstranda 16
Nerstranda 18
Strandtorget
Strandtorget 1
Strandtorget 2
Strandtorget 3
Strandtorget 4