Kartgrunnlag fra 1931.Hele bykartet

 

Prostneset ligger ved sjøen, mellom Kirkegata og Roald Amundsens gate. Området tilhørte den gamle kirkegården, men ble kjøpt av byen i 1862. Ble fra forrige århundreskifte et viktig trafikknutepunkt med kaianlegg, senere også drosje- og bussholdeplass.

 

       Prostneset       Roald Amundsens plass Roald Amundsens plass 1