Velg gjeldende bygning på kartet eller i listen nedenfor.

Kartgrunnlag fra 1931.Hele bykartet

 

Storgata fra Mack til Strandskillet

Den sørligste delen av Storgata ble ikke en del av Tromsø før i 1842, nesten femti år etter at byen ble grunnlagt.  Bygrensa gikk ved skillet mot Stranda, Strandskillet. Det var den ukontrollerte byggevirksomheten på Nerstranda som gjorde byutvidelsen nødvendig; man var livredd for brann.

Lenge var Strandgata en mye viktigere gate enn Storgata i sørbyen. Alle husene på nedsiden av Storgata, helt opp til nummer 29, hadde fasade mot sjøen og bakgård mot Storgata. Storgata var bare en forlengelse av Strandgata, det var ikke mulig å se hvor den ene sluttet og den andre begynte.  Husene her ble bygd på 1840-50-tallet, kanskje før.

På oversiden av Storgata eide firmaet P. Hanssen & Co i Sjøgata 8 et stort område kalt Paulsminde. Dette var ubebygd helt til Mack førte opp sitt bryggeri i 1877 og Tromsø museum ble reist i 1894.  Først på 1880-tallet ble det en enhetlig husrekke fra Mack til Grand.

Storgata 1
Storgata 4
Storgata 5
Storgata 6
Storgata 7
Storgata 8
Storgata 9
Storgata 10
Storgata 11
Storgata 12
Storgata 13
Storgata 14
Storgata 15
Storgata 16
Storgata 17
 
Storgata 18
Storgata 19
Storgata 20
Storgata 21
Storgata 22
Storgata 23
Storgata 24
Storgata 25
Storgata 26
Storgata 27
Storgata 28
Storgata 29
Storgata 30
Storgata 31
Storgata 32
Storgata 33
Storgata 34
Storgata 35
Storgata 36
Storgata 37
Storgata 38
Storgata 39
Storgata 40
Storgata 41
Storgata 42
Storgata 43
Storgata 45
Storgata 47
Storgata 49