Velg på gjeldende bygning på kartet eller i listen nedenfor.

Kartgrunnlag fra 1931.Hele bykartet

 

Storgata fra Bispegata til Bukta

Denne delen av Storgata het Bakkegaden helt til slutten av 1800-tallet. Overraskende nok ble mange av husene her bygd så tidlig som på 1830/40-tallet. Bortsett fra en rekke fra Storgata 107 til 115 er det aller fleste av de gamle husene revet i dag. Storgata 112, som blir restaurert i 2014, ble ikke bygd før på 1860-tallet i sin nåværende form. – Dette var et boligstrøk for håndverkere og fiskere og enkelte av de gamle gårdene huset mange familier. Gamle bilder viser at området nord i Storgata var et mye vakrere område i gamle dager enn i dag.

 

Storgata 107
Storgata 109
Storgata 111
Storgata 113
Storgata 115
Storgata 117
Storgata 119
Storgata 121
Storgata 123
Storgata 125
Storgata 127
Storgata 128
Storgata 129
 
Storgata 130
Storgata 131
Storgata 132
Storgata 133
Storgata 134
Storgata 135
Storgata 136
Storgata 137
Storgata 138
Storgata 139
Storgata 140
Storgata 142
Storgata 139
Storgata 143
Storgata 144
Storgata 145
Storgata 146
Storgata 147
Storgata 148
Storgata 150
Storgata 152
Storgata 154
Storgata 156
Storgata 158
 
Storgata 160
Storgata 162
Storgata 164
Storgata 166
Storgata 168
Storgata 170
Storgata 172
Storgata 174
Storgata 176
Storgata 178
Storgata 180