Tivoliplassen ligger sentralt på fastlandsiden nord for brua (ved Tromsdalen båthavn).Tradisjonellt sett blir dette arealet benyttet som sirkus- og tivoliplass, men kan også leies ut til andre formål/ aktiviteter. Plassen har en størrelse på ca 5 mål.

På sørsiden av sirkus-/ tivoliplassen ligger et område som leies ut til vinterlagring for campingvogn, tilhenger mm fra oktober til april.
Arealet blir ikke brøytet om vinteren og det er ikke tilgang til strøm.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende utleie av torg og mobilt salg, send en e-post til torg.arrangement@tromso.kommune.no

Kontaktpersoner
Aina Myreng, telefon 959 41 547
Jan Kåre Larsen, telefon 958 95 079
Maj Irene Nilssen, telefon 481 51 786
Sentralbordet Bydrift, telefon 77 79 14 00
Vakttelefon Bydrift, telefon 970 10 200

Kart, pristliste og søknadsskjema