Samtykkeerklæring for kontaktinformasjon, transport, bilder/film og internett

Med bakgrunn i ny personopplysninglov (GDPR) som trådte i kraft i Norge fra august 2018, har Tromsø kommune oppdatert barnehagenes samtykkeerklæring. Skjemaet er nå digitalt og må fylles ut på nett før barnet starter i kommunal barnehage. Dersom barnet deres allerede går i kommunal barnehage, og dere ikke har registrert nytt digitalt samtykke, må dette gjøres så snart som mulig.

Mange foreldre ønsker å filme eller ta bilder av barna sine ved felles arrangement i regi av barnehagen. Det må foreligge en samtykkeerklæring før man legger ut bilder av andres barn på nett eller Facebook.

For at barnehagen skal kunne dele kontaktinformasjon mellom foreldre, eller ta/ dele bilder av barnet, må det foreligge skriftlig samtykke fra foreldrene. Det må også gis samtykke i forbindelse med mulighet for transport av barna i barnehagetiden. Samtykkeerklæringen er gyldig så lenge barnet går i barnehage der samtykket er gitt. Samtykkeerklæringen kan trekkes tilbake helt eller delvis. Du må da fylle ut erklæringen på nytt. Spørsmål til innholdet i samtykkeerklæringer, eller for innsyn generelt, kan rettes til fagleder i barnehagen.
 
På nettsiden dubestemmer.no finner du mere informasjon om deling av bilder på nett.