Flere enn forventet – i underkant av 70 prosent av det potensielle kundegrunnlaget - har valgt å knytte seg til nettet. Dette viser hvilket behov det var for å få nettet på plass. Kundene kan velge mellom 10– 200 Mbit/s i både opp- og nedlastingshastighet. Det tilbys også TV-tjenester gjennom nettet
 
Prosjektet har gitt både næringslivet og privatpersoner nye muligheter. I tillegg har Tromsø kommune fått muligheten til å knytte sammen våre institusjoner i distriktene i ett felles lokalnett, noe som bidrar til forbedret kommunikasjon mellom enhetene i en desentralisert kommunestruktur.
 
Det er bygd 19 nodehytter rundt om i nettet, for å sikre tilstrekkelig god signaler overalt. Batteripakker i hyttene sørger for å holde på strømmen i minimum 12 timer ved strømbrudd. Nodehyttene er plassert på Kvaløysletta, Kaldfjord, Håkøya, Larseng, Bakkejord, Brensholmen, Sommarøy, Sjøtun (Sæterbukta), Ersfjord, Tromvik, Skulsfjord, Futrikelv, Skjelnan, Tønsvik, Skittenelv, Berg, Fagernes, Laksvatn og Lakselvbukt.
 
NordiX Data AS har forpliktet seg til å drifte og vedlikeholde nettet i en 15-års avtale med Tromsø. Selskapet har etablert en egen serviceavdeling for å ivareta kundehenvendelser.
 
Totalkostnaden på prosjektet ble 122 millioner kroner. Av disse har det offentlige bidratt med 95 millioner i form av RDA-midler.

- Med dette settes det nå strek for en av de største fiberutbyggingsprosjektene i Norge i sitt slag, sier IT-arkitekt Jan Holthe.