Forrige uke ble flyplassutvalget opprettet igjen, fordi kommunen ser seg nødt til å ha en tettere oppfølging av arbeidet med videreutvikling av Langnes lufthavn.

Tromsø kommune har tidligere hatt et flyplassutvalg i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Det la ned arbeidet vinteren 2013.

Jarle Aarbakke er nå leder av utvalget.

Avinor planlegger en stortstilt utbygging av flyplassen til mellom 300 og 500 millioner.

Aarbakke er ikke i tvil om hva som, fra kommunens ståsted, er det viktigste å få på plass:

- Ny internasjonal terminal. Fordi det er et stort potensial for videre økning av internasjonale ruter Jeg er svært glad for at vi nå har full enighet med Avinor om oppstart på arbeidet 2017! sier Aarbakke.

Forholdene på flyplassen er ikke bare viktig for de tilreisende og for de som skal reise fra Tromsø.

- Flyplassen er helt sentral i utviklingen av næringslivet, ikke bare for Tromsø men for regionen. Betydningen for reiselivet med 300 prosent økning i kinesiske turister er åpenbar, men også for sjømatnæringen og energiindustrien.

Aarbakke sitter sammen med administrasjonssjef Britt Elin Steinveg for kommunen i utvalget. Troms fylkeskommune, Næringsforeningen i Tromsø-regionen, Avinor og
Visit Tromsø har også representanter.

Utvalget skal jobbe frem til 1. oktober 2019.