Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brensholmen skole

Prosjektet Brensholmen skole omfatter ny kombinert barne- og ungdomsskole. Det skal fortsatt være en kombinert skole for trinn 1- 10, med et elevtall på 100 og lærere/ansatte på 20.

Om byggeprosjektet


Brensholmen skole består av en eldre del som er bygd på 1950- tallet og den nyere delen fra 70-tallet. I tillegg er det gymnastikksal og svømmehall med dusj og garderober i underetasjen. samt bibliotek. Den nye skolen skal integreres med eksisterende gymnastikksal og svømmehall, som også skal få ny fasade som en del av prosjektet. Innsiden skal også pusses opp i henhold til gjeldende standarder.

Den eldste delen av skolen som ligger mot nord skal sammen med en brakkerigg benyttes til midlertidig skole i rive- og byggeperioden (6- 10. klassetrinn). Det er gjort oppgraderinger av den eldste delen for å kunne tilby moderne fasiliteter i perioden. Dette betyr at siste rest av rivning og sluttføring utomhus først kan skje etter at den nye skolen er tatt i bruk. Det er derfor fokus på å tilrettelegge for fysisk skille mellom byggeplass og midlertidig skoleareal i rive- og byggefasen.

Tromsø kommune og utbygningsenheten har et stort fokus på å redusere elevenes tid i midlertidige undervisningsbygg. Det har derfor vært et fokusområde under planleggingen/ prosjekteringen for å legge til rette for en raskere byggemetode.
 
  • Ferdigstilling: Påsken 2019
  • Størrelse på bygg: 2040 m2 (BTA) nybygg eksklusive eksisterende svømmehall og gymsal, samt utvendige arealer og boder. Eksisterende svømmehall og gymsal er 1058 m2 (BTA).
  • Dimensjonert for: 100 elever og 20 ansatte
  • Tekniske detaljer: kombinert skole, universal utforming, passivhus og modulbygg

Hvor ligger det?
Skoletomta er i dag bestående av to gårds- og bruksnr. gnr/ bnr, 169/26 og 169/27 og er på ca 8 daa. Tomta er regulert til offentlig formål gjennom reguleringsplan 504/505 stadfestet 24.06.82. Adressen er Austeinvegen 1, 9118 Brensholmen.

Spørsmål kan rettes til Seksjon for utbygging.

Invitasjon til kunstnere – frist 26. april 2020

Vi inviterer deg som er kunstner til åpen prekvalifisering for kunst på Brensholmen skole.
 
Brensholmen skole er en fådelt, kombinert distriktskole (1–10) med 100 elever. Elevene på barnetrinnet kommer fra Brensholmen, Sommarøy og Hillesøy. Skolen ligger i et naturskjønt område på sletta mellom fjell og hav, og uteområdet er mangfoldig og utfordrende.

Kunstprosjektet skal ferdigstilles i sin helhet våren 2021. Et av innendørsarealene på skolen skal utformes med kunst som utgjør hovedprosjektet. Kunstner til denne delen er allerede oppnevnt av prosjektets kunstutvalg. 

I tillegg er det planlagt ett eller flere enkeltstående mindre prosjekter innendørs på vegg eller hengende fra tak, med et totalbudsjett på 300 000 kr. Denne kunsten blir valgt av prosjektets kunstkonsulent sammen med brukerrepresentanter etter åpen prekvalifisering (open call).
 
På grunn av koronaepidemien har mange kunstnere fått utstillingsprosjekter og oppdrag kansellerte. Mange kunstnere står igjen med høye produksjonskostnader, men uten inntekter. Vi åpner derfor for at kunstnere kan sende inn forslag på verk som allerede er utført eller under utvikling, og som kan passe i det offentlige rom. Dersom du/dere ikke har noe som allerede er utviklet, men likevel ønsker å melde din/deres interesse, så kan dere sende inn eksempler på tidligere verk, og si noe om ønsket retning i motivasjonsteksten.

Stikkord for kunsten:
Fiskevær, kystkultur, barn og ungdom, fellesskap, kreativitet, Nord-Norge.
 
Fremdriftsplan:
  • 26. april kl. 23:59: Frist for innsendelse.
  • Mai 2020: Avklaring om valg av kunstner(e) for direkte oppdrag.
  • Mai/juni 2020: Oppstart og eventuell befaring for inviterte kunstnere.
  • Vinter 2020/vår 2021: Ferdigstillelse.
Budsjett
Den totale budsjettrammen er kr 300 000,- + 5% kunstavgift.

Kunstplan
Trykk her for å laste ned kunstplanen for Brennsholmen skole
 
Hvis du sender materiell via e-post:
Send inn kort motivasjonstekst, CV og bilder av relevante arbeider i et samlet PDF-dokument på maks 5 mb i størrelse. Hvert verk skal merkes med pris/kostnadsestimat. Merk innsendingen med «Prekvalifisering Brensholmen [Kunst_Etternavn]» til kunstkonsulent Joakim Borda-Pedreira på e-post: kunstbrensholmen@gmail.com.

Hvis du sender materiell via brevpost:
Send inn CV og bilder av relevante arbeider, merket med pris/kostnadsestimat, til Tromsø kommune v/Nina Mathiesen, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø. Konvolutt/pakke merkes «Prekvalifisering Brensholmen [Kunst_Etternavn]».
 
Innsendelsesfrist er 26. april 2020.

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: