Alle samiske elever i Tromsø kommune har rett til opplæring i samisk. Det samme gjelder elever med finsk/kvensk bakgrunn i Finnmark og Troms som har norsk som morsmål. De samiske elevene velger opplæring i samisk enten som førstespråk eller samisk som andrespråk. I rundskriv Udir-01-2016 er det åpnet for at elever kan ha opplæring i både samisk og norsk som førstespråk.

Innmelding av behov i samisk eller finsk/kvensk

Det er Prestvannet skole som har ansvar for organiseringen av samisk og finsk/kvensk opplæringen i Tromsø kommune. Dette tilbudet gis på elevens nærskole. I tillegg er det en samisk klasse 1-7 trinn ved Prestvannet skole.