Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Evaluering fra skole/lærere


Vil dere anbefale andre skoler å delta i dette tilbudet?
HVA ER MOTIVASJONEN FOR Å DELTA I SKOLESEKKENS TILBUD?
Tilbudet er med på å oppfylle kompetansemål.
Tilbudet har høy kunstnerisk kvalitet
Tilbudet er gratis
Tilbudet tilfører en variasjon i skoledagen
Transporten er dekket
Tilbudet tilfører en kompetanse skolen ikke har selv
Tilbudet kan inspirere lærerne
Vi kan påvirke utformingen av tilbudet skolen mottar.