Vi starter tømming av slamavskillere fra husholdninger og fritidsboliger i Tromsø kommune i uke 18. Vi sender ut varsel på sms eller talemelding ved oppstart av hver nye tømmestrekning. 

 

Hvor skal vi tømme?

I 2019 skal alle slamavskillere på fastlandet tømmes, med unntak av Vikran. Første tømmestrekning bli Oldervik - Tromsøbrua. 

 

Dette må du gjøre i forkant av slamtømmingen

Som eier må du påse at lokket på tømmeluka er synlig, og at slamavskilleren er godt merket med gårds- og bruksnummer. Jord og blomsterkasser skal være fjernet fra lokket på tømmeluka, og lokket skal være klargjort og låst opp. 
Du vil bli fakturert for leting og klargjøring dersom dette ikke er gjort. 

NB. Vi forlanger ikke at du skal spa fram slamavskiller/renseanlegg dersom det fremdeles ligger snø over anlegget. 

Husk at det er abonnentens ansvar å påse at slamavskilleren er i forsvarlig stand og sikret. 

 

Hvor ofte tømmer vi slamavskillere?

Slamavskillere som er tilknyttet fast bosetting skal tømmes hvert andre år, og fritidseiendommer hvert fjerde år. 

Ved ekstraordinær tømming eller tømming utenfor ordinær sesong skal abonnenten betale ekstra gebyr (jf. §18 i slamforskriften for Tromsø kommune).
Manglende tømming må meldes inn så raskt som mulig etter at tømmingen skulle vært utført. 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Perpetuum Miljø AS, tlf. 400 02 929