Flere veistrekninger har blitt stengt de siste dagene, og noen lokalsamfunn er isolert.

Hold deg oppdatert på forholdene på disse nettstedene:
Stengte veier: 175.no
Skredfare: Varsom.no
 
Ved behov for akutt hjelp, kontakt nødetatene.
Helse: 113
Politi: 112
Brann: 110
 
For innbyggere i isolerte bygder:
Dersom det oppstår mangel på nødvendige medisiner og matvarer, som kan medføre fare for liv og helse: Kontakt utviklingslaget ditt, som videreformidler behov til kommunen. Det vil da bli vurdert om det er behov for å sette inn forsyningstransport.