Det er 60 000 stemmeberettigede i kommunen, og en riktig gjennomføring er en forutsetting for et velfungerende demokrati. Til høstens valg trenger vi valgmedarbeidere til forhåndsstemming og valgdagene. Begge deler vil foregå på ulike steder i kommunen. Les mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Hvilke oppgaver vil jeg få? 
Som valgmedarbeider vil du veilede de som kommer for å stemme, og du vil ta imot stemmene. Du skal bidra til at alt går riktig for seg i valglokalet, og delta i klargjøring og rydding. Etter at valglokalene stenger, kan du få i oppgave å telle stemmer. 

Vi tilbyr en godtgjørelse på 3000 kroner for å jobbe begge valgdagene 8. og 9. september. Dette inkluderer obligatorisk opplæring uka før. Det er ikke mulig å bare jobbe én valgdag. 
 
For arbeid i forhåndsstemmeperioden får du timelønn etter egne satser. Det vil være obligatorisk og betalt opplæring i august (uke 32 og 34).
 
For å kunne jobbe som valgmedarbeider må du kunne logge deg på ID-porten med elektronisk ID (BankID eller MinID).
 
Her registrerer du deg
Hvis du ønsker å jobbe som valgmedarbeider, fyller du inn opplysninger om deg selv i dette registreringsskjemaet.

Oppgi hvilket lokale og hvilken tidsperiode du ønsker å jobbe i, så vil vi prøve å ta hensyn til det. Vi vil behandle søknadene fortløpende, og du hører fra oss innen kort tid.