Tilbudet er gratis og godt egnet for deg som ønsker å arbeide aktivt for å bedre din psykiske helse. Selvhjelpsprogrammet er basert på kognitiv terapi. Du får veiledning av terapeut ved oppstart og oppfølging på telefon underveis. Det 4 uker lange programmet gir deg gode verktøy for å jobbe videre med utfordringer selv. Er dette noe for deg? Da kan du lese mer og melde din interesse her.