NB! Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre nyhetsartikkel med utdatert informasjon. Piggdekkordningen er midlertidig stengt i påvente av ny politisk behandling. Les mer på denne siden (klikk på «Piggdekkpant»).

Tiden for dekkskifte nærmer seg, og kommunen ønsker også i år at så mange som mulig av innbyggerne i Tromsø kjører piggfritt på vinterstid. Dette fordi vi har høye målinger på svevestøv i Tromsø (såkalt PM10), og piggdekk som skraper opp asfalten og produserer mye av denne typen støv. Svevestøv er usynlig, og kjennes ikke i munnen. Det kan imidlertid føre til alvorlige helseskader. Mennesker med astma, allergi, KOLS, lungekreft eller hjerte- og karsykdommer kan bli enda sykere av luftforurensing som svevestøv. Svevestøv kan også gjøre friske personer syke, og gravide, barn og unge er spesielt utsatt. 

Les mer om luftkvaliteten i Tromsø, og fordelene med piggfrie dekk her!

Piggdekkpant
Piggdekkpanten fungerer på samme måte som flaskepant - du leverer inn dine gamle piggdekk og får refundert en del av summen på dine nye piggfrie dekk. I år er summen du får for å kassere dine gamle piggdekk og kjøpe nye piggfrie dekk 1400 kroner. For å gjøre det litt mer spennende, får hver hundrede person som blir registrert i søknadsdatabasen vår alle sine fire dekk gratis! Dersom du er den heldige blir du kontaktet direkte. Piggdekkpanten fungerer som en ­refusjonsordning, og alt du trenger er en bekreftelse fra dekkforhandleren din, på at du har levert inn brukte piggdekk og kjøpt nye piggfrie dekk.
Denne bekreftelsen kan du laste ned her og ta den med dit du handler dekk. Søknaden må sendes inn gjennom vårt elektroniske søknadsskjema med tilhørende vedlegg.

En million kroner

Piggdekkpanten er en del av Tromsø kommunes satsing på å bedre luftkvaliteten i Tromsø. Det er bevilget en million kroner til piggdekkpanten, noe som vil si at de 700 første som får registrert sitt piggfrittskjema i databasen vår får refundert 1400 kroner av kostnaden ved innkjøp av nye dekk. Pengene utbetales når skjemaet er godkjent hos enheten Klima, miljø og landbruk. Normal behandlingstid er 4-6 uker.

Ordningen gjelder for bileiere med registrert bosted i kommunen, samt studenter og pendlere på nærmere fastsatte vilkår, og gjelder ved innlevering av piggdekk og kjøp av nye piggfrie dekk i 2019.

Har du spørsmål om piggpanten? Ta kontakt med Klima- og miljørådgiver Anja Johnsen!